برنامه ریزی مرحله ای و گامهای اجرای آن

معمولاً امکان ندارد که یک طرح بلند مدت یا تحقیقاتی را با جزئیات کامل برنامه ریزی کرد زیرا هیچ مدیر طرحی، دوراندیشی و آینده نگری صددرصد ندارد. در طرحهای تحقیقاتی شاخه های تحقیقات مشروط اند . مثلاً برمبنای نتیجه این مرحله قرار است بعد چه اقداماتی صورت بگیرد؟ به همین نحو در بسیاری از طرحهای متعارف تصمیمات متعاقب تکمیل یک مرحله از کار طرح که برکار بعدی تاثیر می گذارد اتخاذ می گردند . در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
از اجرای استراتژی تا سازماندهی برای اقدام
۳ روش برای افزایش بهره وری
برنامه ریزی

تلاش در تدوین برنامه برای یک طرح بلند مدت یا جزئیات کامل تنها تلاشی بی فایده خواهد بود برای تعیین تاریخ تکمیل طرح پیش از آنکه نیازهای کامل مجموعه مورد نظر شناخته شود . برنامه ریزی مرحله ای شیوه ای واقع بینانه است که به مدیر طرح امکان می دهد تا کار برنامه ریزی را تا مرحله ای انجام دهد که در هنگام برنامه ریزی جزئیات امر برایش معلوم است . با استفاده از این شیوه حاصل هر مرحله از طرح متضمن دو سند برنامه ریزی است . یکی مربوط به برنامه مرحله و دیگری مربوط به برنامه طرح برنامه مرحله در سطح وظیفه یا بسته کاری تدوین می شود . جزئیات کاری را که باید در مرحله بعدی طرح انجام شود بیان می کند.

برنامه ریزی مرحله ای در کاملترین مفهوم خود ممکن است در برخی از محیطها مقبول واقع نشود.اغلب ضرورت دارد که پیش از شروع طرح ضرب الاجلی برای آن معین شود (مثلاً ) کارفرما می خواهد که تا تاریخ معینی در ساختمان مستقر شود.

گامهای برنامه ریزی طرح :

الگوی اعمال مدیریت بر طرحها این گامها عبارتند از :

گام یک: مفهوم کلی برای طرح ایجاد می شود ما چیزی نیاز نداریم .

گام دوم: مساله را باید طرح به حل آن بپردازد تعریف کنید (شرح مساله) .

یک شرح ماموریت برای طرح ارائه کنید .(شرح ماموریت )

گام سوم : راهبردهای جانشین برای انجام کار را فهرست کنید (فهرست راهبرد) .

گام چهارم و پنجم : بهترین راهبرد را برای طرح انتخاب کنید (شرح راهبرد طرح : تجزیه و تحلیل امکانات و تسهیلات ؛ با تجزیه وتحلیل مخاطرهبا تجزیه و تحلیل حمل ساخت محصول با تجزیه وتحلیل نتیجه .

گام ششم : یک برنامه اجرایی مفصل تدوین کنید این کار را با ساختار تفکیک کار آغاز کنید .

ب) با استفاده از ساختار تفکیک کار زمانهای منابع مورد نیاز و هزینه ها را (به اقتضای محیط خود ) برآورد کنید (بودجه نمودار مسئولیت خطی با زمانهای فعالیت).

ج) زمانبندی اصلی طرح (نمودارهای مربوط به شیوه ارزیابی فنی و روش مسیر بحرانی ویا نمودارهای گانت را تدوین کنید .

د) درباره ساختارسازمانی طرح تصمیم بگیرید (اگر امکان انتخاب داشته باشید ) می خواهید که این ساختار ماتریسی باشد یا سلسله مراتبی .

ح) دفترچه طرح را تدوین کنید.

گام هشتم: طرح را به امضای تمام شرکای طرح برسانید .

مدیریت تماس های تلفنی چطور ممکن است؟!
مدیریت تماس های تلفنی چطور ممکن است؟!
چطور مدیرهای ناکارآمد کارمندهای با استعداد را فراری می دهند
چطور مدیرهای ناکارآمد کارمندهای با استعداد را فراری می دهند
کسب و کارهای کوچک پر رونق تر از همیشه
کسب و کارهای کوچک پر رونق تر از همیشه
ارائه تجربه منحصربفرد در سفر، چالش صنعت گردشگری
ارائه تجربه منحصربفرد در سفر، چالش صنعت گردشگری

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code