بلیط هواپیما

به چه جنبه هایی از کیفیت باید توجه شود؟

تحریک برای کیفیت، تنوع پذیری کاهش یافته، قابلیت اطمینان ارتقا یافته و هزینه کاهش یافته با توجه به روابط عمومی و بازاریابی فعالیت اندکی داشته است، گرچه اینها روشهای خرد کردن سهام با ارزشی هستند این درباره موضوع سده ادامه حیات در جهان می باشد که در آن فوق العاده بودن تنها یک بلیط برای شرکت در رقابت است نه تضمینی برای برنده شدن آن. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
گام‌ های ۱۰گانه افزایش کیفیت تصمیم ‌گیری مدیران
چالش ارتقای کیفیت گردشگری و تعیین استراتژی های جدید
مدیریت کیفیت

جنبه های زیادی در معادله کیفیت وجود دارد که به مفهوم کیفیت کل و شکل گیری بلوکهای ساختاری برای دستیابی به آن منتهی می شود.

جنبه های بسیار مهم عبارتند از:

تعهد مدیریت: مدیریت شرکت باید تعهد دهد که طبق مفهوم کیفیت عمل می کند و نسبت به آن ریا کاری نمی کند. این شامل هدایت مسیر و تسهیل برای ارتقاء کیفیت می باشد. مدیریت باید موارد زیر را فراهم آورد: یک سیاست کیفیت، منابعی برای بدست آوردن کار انجام شده، سازماندهی و چهارچوبی برای موفقیت، آموزش در مهارتهای لازم و بحث کارشناسانه برای اجازه دادن به مردم جهت به دست آوردن کار انجام شده.

ابزار کیفیت: اینها شامل ابزار استفاده شده در راستای مسیری به سمت کیفیت کل می باشند. مثلاً تجزیه و تحلیل پارتو (۲۰: ۸۰) علت و معلول (نمودارهای فیش بورن)، چارتهای جریان و کنترل فرآیند آماری (spc) اینها در قالبی دقیق تر در بخش ۸ این مجموعه مورد بررسی قرار می گیرند.

ارتقاء کیفیت: این شامل نظام عدم قبول می باشد که چیزها خوب هستند حتی اگر هیچ کس ادعای چنین چیزی را نکند. این تحقیق برای ارتقا کیفیت و بهبودی است که هرگز به پایان نمی رسد. این شامل شناسایی شکل حل مشکل و شناسایی علت ها و نه علائم و یک تلاش پیوسته برای کاهش هزینه های کیفیت می باشد.

سیستم های کیفیت: اینها سیستم هایی هستند که امکان کنترل و کار کامل، ارتباطات، تداوم، اعتماد و در نهایت حیات شرکت را ایجاد می کنند.

 

مدیریت کیفیت کل

به همین روش مفهوم TQM مثل مفهوم JIT چیزی فراتر از یک ابزار یا یک فلسفه است. این شامل یک تغییر کامل در سازمان و فرهنگ شرکت است. TQM سازمان را روی ارتقاء پیوسته با درنظر گرفتن همه چیز در شرکت (نه فقط تولید) بعنوان یک فرایند متمرکز می نماید. همه فرآیندها باید با استفاده از روشهای علمی و تصمیم های مبتنی بر حقایق ارتقا یابند. هدف از این تمرکز انجام عملکرد بعنوان عامل ارزیابی شده توسط مشتری در همه زمینه ها می باشد. نیروی محرک، هر کس یا بصورت فردی با به صورت بخشی از یک تیم می باشد.

قیمت گذاری مشتری گرا چیست و چگونه؟
قیمت گذاری مشتری گرا چیست و چگونه؟
تجربه گروه بازاریابی جنرال موتورز
تجربه گروه بازاریابی جنرال موتورز
چرا نباید نگران دزدیده شدن ایده هایتان باشید؟
چرا نباید نگران دزدیده شدن ایده هایتان باشید؟
جالب ترین اسباب بازی های جدید کودکان
جالب ترین اسباب بازی های جدید کودکان