تجزیه و تحلیل در تصمیم گیری چه کمکی خواهد کرد؟

تجزیه و تحلیل نظمی از برآورد جزئیات پیچیده در مناسبات ارزشها و نامعینات است.

ارزش ها به طور کلی مادی گرایی بیان شده اند. به خاطر اینکه ارتباط مهمی برای مدیریت می باشند. علاوه بر این تجزیه و تحلیل تصمیم دیدگاهی به اینکه چگونه فرضیات تعیین شده از یکدیگر تفاوت دارند فراهم می کند سپس پیشنهادها را برای جزئیات پیشرفته و جدید تشکیل می دهند. اعدادی که نمایان گر ارزش های فرعی و نامعینات هستند ما را قادر به فهم موقعیت تصمیم می سازند. این نتایج اعدادی(عدد) سپس باید به کلمات به منظور تشکیل دیدگاه کیفیتی تغییر یابند. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
راهکارهای توانمندسازی کارمندانتان را بیاموزید
یک سیستم پویا، چه سیستمی است؟
تصمیم گیری

بشر میتواند اعداد بفهمد مقایسه کند و به کار گیرد بنابراین برای خلق یک مدل تحلیلی تصمیم لازم به ایجاد یک دستورالعمل مدل و تعیین کردن احتمالات و ارزشها برای پرکردن مدل به منظور محاسبه می باشد.

این موضوع شامل ارزشها برای احتمالات عمل کرد-برآورد جزئیات-میزان ارزشها برای اندازه گیری موضوعات مبادله و ترجیح احتمال خطر می شود.

هر دستورالعمل و اعداد درمکانی قرار داردکه تحلیل می تواند از آنجا شروع شود. تجزیه و تحلیل تصمیم شامل چیزی بیش از محاسبه کارایی مورد انتظار هر کدام از فرعیات است. اگر ما در این جا متوقف شویم تصمیم گیرنده ها دیدگاه کمتری بدست می آورند.

ما مجبور به امتحان حساسیت درآمدها-میزان کارایی برای احتمالات کلیدی و میزان متغیرهای ترجیح احتمال خطر هستیم. به عنوان قسمتی از از حساسیت تجزیه و تحلیل ما میتوانیم ارزش اطلاعات کامل برای نامعیناتی که به طور دقیق طراحی شده اند را محاسبه کنیم.

دو نوع مقایسه کیفیتی اضافی وجود دارد: اول محاسبه مستقیم کارایی اندازه گیری شده برای دو نوع جزئیات بر تمام موضوعات وجوددارد.

دومی مقایسه جزئیات بر تمام دو نوع موضوعات انتخاب شده ای که بهینه سازی pareto را برای دو موضوع نشان می دهد.

پیچیدگی در دنیای پیشرفته با مقادیر اطلاعات ونامعینات و خطرات فراهم آوردن یک قالب تصمیم گیری به منظور تصمیمات بهتر و منطقی را واجب می سازد.

هدف از تجزیه و تحلیل تصمیم به دست آوردن راهنمایی-اطلاعات-دیدگاه و دستورالعمل برای فرآیند تصمیم گیری به منظور تصمیمات بهتر ومنطقی تر است.

یک تصمیم نیاز به یک تصمیم گیرنده ای که دارای حس مسئولیت است دارد . تصمیم گیر تعدادی از جزئیات را در اختیار دارد و باید یکی از آنها را انتخاب کند. موضوع تصمیم انتخاب بهترین راه فرعی است. وقتی این کار انجام گرفت وقایعی که تصمیم گیرند به آنها کنترلی ندارد ممکن است رخ دهد.

هر ترکیبی از جزئیات بوسیله واقعه در حال وقوع که منجر به یک درآمد با یک ارزش قابل اندازه گیری است پیروی می شود. مدیران در موقعیت های پیچیده تصمیماتی می‌گیرند. نمودار  در ختی تصمیم و سرچشمه های بازدهی این موقعیت ها را توضیح می دهند دستورالعمل هایی برای مشکلات تصمیم را اضافه می کند.

 

عوامل مدلهای تحلیلی تصمیم

مدل های ریاضیاتی و فنون در تجزیه و تحلیل تصمیم مورد توجه قرار گرفته اند و با تئوری های تجویزی انتخاب عمل مرتبط هستند. این پاسخهای سئوالات درباره دقیق بودن وچگونگی رفتار یک تصمیم گیر زمانی که با یک انتخاب میان دو عمل که تحت تاثیر شانس هستند بحث میکند.

تجزیه و تحلیل تصمیم فرآیندی است که به تصمیم گیر اجازه انتخاب حداقل ومنتخب ترین را از جزئیات تصمیم ممکن را می دهد. باید نامعینات مربوط به آینده که در طول جزئیات تصمیم ممکن را می دهد. باید نامعینات مربوط به آینده و که در طول جزئیات تصمیم ممک را می دهد. باید نامعینات مربوط به آینده و که در طول موضوعات بهینه سازی بازده نهایی و در ارتباط با بعضی معیارهای تصمیم گیری عملی هستند وجود داشته باشد.

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد