خانه اخباراخبار الی گشت مرکز خرید آک‌ مرکز، سومین مرکز خرید مجلل استانبول