خانه اخباراخبار الی گشت آیا واقعا چاله‌ی هوایی خطرناک است؟