الگوی تغییر چیست و چگونه؟

الگوی تغییر یکی از مهمترین مؤلفه هایی است که باید در جهت ارتقای سازمان مورد توجه قرار گیرد. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
الگوهای موفق و نوآوری در کسب و کار
عامل پیروزی سازمان; انتخاب راهبردهای مناسب
الگوی تغییر
  • الگوی مسئله گشایی :

مدل سنتی تغییر که توسط « یونگ ولی پیت» تفسیر و توجیه شده است ، اساساً یک مدل مسئله گشایی است و عوامل شش گانه  این مدل به شرح ذیل می باشد.

شناسایی مسئله – تشخیص مسئله – جمع اوری اطلاعات لازم و بحث و گفتگو در کاربرد آن به منظور حل مسئله ، تنظیم بدلیل های کار کردی دیگر ، آزمون امکان استفاده از بدیل های دیگر ، منطبق ساختن و به کار گرفتن بدیل انتخاب شده

  • مدل سه مرحله ای تغییر :

که عبارت اند از  نیاز به تغییر و تغییر کردن و تثبیت مجدد

  • الگوی منحنی رشد :

عدم اجتناب از تغییر را از طریق سیکل زندگی سازمان نشان می دهد. بر اساس این الگو ها سازمان از سه مرحله‌ گذر می کند :

الف) مرحله ی تکوین : با ویژگی هایی چون نداشتن ساختار ، آزمایش و خطاء دست زدن به تغییر و مهم بودن نوآوری در سازمان توصیف می شود.

ب) مرحله ی هنجاری : در این مرحله ی ثبات بوجود می آید و بر حفظ ساختار موجود تأکید می شود.

ج) مرحله ی یکپارچگی : سازمان دوباره خود را تعریف می کند و راهی نو در پیش می گیرد این مرحله با ابهام و عدم اطمینان همراه است.

  • الگوی جامع و پویا

مدل « استیفن رابینز» :

این مدل برای تغییرات برنامه ریزی شده به کار می رود ویژگی مهم این مدل « جامعیت» و پویایی آن است زیرا عناصر مهم تغییرات سازمانی را که عبارت اند از موارد زیر در خود دارد.

۱- نیروهایی که تعیین کننده اصلی تغییر هستند ۲- عامل تغییر ۳- استراتژی تغییر سازمانی ۴- فرآیند تغییر ۵- روش اعمال و توزیع قدرت ۶- دارای باز‌خورد است ، عاملی که پویایی این الگو را تضمین می‌کند‌‌.

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد