بلیط هواپیما

جذب نیرو و رهبری چه نقشی در پیشبرد اهداف سازمان دارد؟

جذب نیرو عبارت است از انتخاب و به کارگیری کارکنان. برای اجرای استراتژی ها و سیاستهای جدید، باید به اولویت های جدید مدیریت منابع انسانی و تغییر شیوه به کارگیری کارکنان توجه کرد. این امر می تواند به معنای استخدام کارکنان جدید با مهارتهای جدید، اخراج کارکنان کم مهارت یابی مهارت و آموزش مهارتهای جدید به کارکنان موجود سازمان باشد. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
وظایف مدیریتی و تأمین نیروی انسانی
۵ استراتژی کاربردی در استخدام

جذب نیرو

تأثیر استراتژی بر فرآیند جذب نیرو

فرآیند جذب نیرو و تعغییرات لازم در ترکیب نیروها تابع تغییر در استراتژی است.

 

مشکلات استراتژی کاهش

کوچک سازی عبارت است از حذف برنامه ریزی شده پست ها یا مشاغل . شرکت ها معمولاً از این روش برای اجرای استراتژی کاهش استفاده می کنند برای موفقیت طرح کوچک سازی ، پیروی از رهنمودهای زیر می تواند مفید باشد :‌۱- به جای حذف برخی کارها از کل سازمان ، تنها کارهای غیر ضروری را حذف کنید . ۲- اگر  پیمانکاران برخی کارهای شما را با هزینه های کمتر انجام می دهند ، آن کارها را به ایشان واگذار کنید . ۳- به دنبال منافع بلند مدت باشید ۴- دلیل اقدامات خود را به روشنی بیان کنید ۵- روی کارکنان باقی مانده سرمایه گذاری کنید ۶- با ایجاد شغلهای دارای ارزش افزوده ، خلاء ناشی از حذف مشاغل را پر  کنید .

 

رهبری

اجرای استراتژی شامل مقوله رهبری نیز می باشد . رهبری عبارت است از ترغیب کارکنان به بهره گیری مؤثر و کار از توانایی ها و مهارت های خود برای دستیابی به اهداف سازمانی . رهبری می تواند به چند شکل اعمال شود : ۱- رهبری توسط مدیران شرکت ۲- هنجارهای مشخص شده و برگرفته از فرهنگی سازمانی ، کارکنان را هدایت کند . ۳- کارکنانی که در گروههای خود مختار کار می کنند بر سر برخی مسایل به توافق برسند . ممکن است رهبری به شکل رهبری تر و از طریق برنامه ریزی عملی و یا به وسیله برنامه هایی چون مدیریت بر  مبنای هدف و مدیریت کیفیت جامع اعمال گردد .

با این نکات بهترین نوع مدیریت را داشته باشید
با این نکات بهترین نوع مدیریت را داشته باشید
۲۳ اصل موفقیت وارِن بافت و ۷ اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری
۲۳ اصل موفقیت وارِن بافت و ۷ اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری
از برنامه ی صبحگاهی افراد موفق خبر دارید؟
از برنامه ی صبحگاهی افراد موفق خبر دارید؟
فایرفاکس جایگزینی شایسته برای گوگل کروم
فایرفاکس جایگزینی شایسته برای گوگل کروم