بلیط هواپیما

تشویق چه نقشی در بهبود عملکرد کارکنان بازی می کند؟

مدیر با تشویق و تنبیه فرد مورد نظر را مورد توجه قرار نمی دهد بلکه مساله در سطح کل جامعه مطرح است به این صورت که دیگران در کل جامعه درس عبرت خواهند گرفت یعنی همین عمل ایجاد انگیزه خواهد کرد و عاملی می شود برای انجام عمل نیک و دوری از اعمال ناشایست. در ادامه با الی گشت همراه بادشید.

مطالب مرتبط:
کارمندان تان را با این روش ها ترغیب و تشویق کنید
راهکارهای توانمندسازی کارمندانتان را بیاموزید
تشویق کارمندان

عینی بودن تشویق و تنبیه از جهتی برای دیگران زنگ بیدارباش است البته باز هم در شرایط بخصوص این کار باید صورت بگیرد و این نکته در تناقض با مباحث قبل نباشد اگر مطرح می شود و دستور است که مجرم در برابر دیگران قصاص شود همین فلسفه مد نظر است. نکاتی در خصوص تشویق مطرح شده است که ذیلاً به آنها اشاره می شود.

  • تشویق باید متناسب با کار باشد و لذا تشویق اگر بصورت قولی است در استخدام کلمات و ترکیب جملات مراقبت لازم است و اگر تشویق بصورت عملی صورت می پذیرد نباید در پاداش زیاده روی شود.
  • تشویق باید به موقع انجام شود.
  • تشویق باید بیشتر برای ارزش های آفریده شده باشد تا بر اشخاص
  • تشویق باید عامل رشد باشد نه وسیله انحطاط
  • تشویق باید هماهنگ با معیارهای اخلاقی و فرهنگی واجتماعی باشد.
  • تشویق باید حالت رشوه پیدا نکند بلکه حالت قدردانی داشته باشد.
  • در تشویق باید به مراتب گوناگون آن توجه داشت.
  • در تشویق باید خدا را در نظر گرفت.
  • در تشویق باید راغب کردن و ایجاد شوق کردن که معنای آن نیز می باشد لحاظ شود.

پاداش بعنوان یک ابزار سازنده

وقتی صحبت از هنر مدیریت بمیان می آید منظور آن سلسله فعالیت هایی است که مدیر انجام می دهد و با بهره جویی از آنها بنحو موثر و سازنده تر به اداره سازمان بپردازد یکی از این هنرها که بعنوان مهارت مدیر بشمار می رود استفاده از قدرت پاداش دهی برای مدیر است، پاداش می تواند این احساس را در کارکنان فراهم آورد که سازمان و در راس آن مدیریت سازمان برای آنها ارزش قائل است. بعبارت دیگر کار آنها برای سازمان اهمیت دارد پاداش می تواند طیف وسیعی از یک لبخند یا یک سخن گرم وتحسین آمیز گرفته تا پاداش های معنوی و ارتقاء درجه و مقام را شامل شود یا بصورت تشویق های شفاهی و کتبی صورت پذیرد و چون اثر زیادی در رفتار دارد، قدرت مهمی برای مدیران است لذا در بکارگیری آن باید دقت زیادی مبذول داشت که ذکر آن گذشت، پاداش باید در ازای فعالیتهای مشخصی داده شود و ضابطه مند باشد.

مشتریان خود را راضی نگه دارید!
مشتریان خود را راضی نگه دارید!
چه چیزی گوگل فوتوز را به این اندازه محبوب کرده است؟
چه چیزی گوگل فوتوز را به این اندازه محبوب کرده است؟
سحرخیزی چه تاثیری بر زندگی شما می گذارد؟
سحرخیزی چه تاثیری بر زندگی شما می گذارد؟
این سیاست ها کارمندانتان را فراری می دهند!
این سیاست ها کارمندانتان را فراری می دهند!