بلیط هواپیما

چگونگی سیاست گذاری با تعیین خط مشی

وسیله اصلی اجرای برنامه خط مشی است.

خط مشی بازتاب هدفهای سازمان و رهنمود کلی اجرای عملیات است که چارچوبی برای تصمیم گیری های عملیاتی فراهم می سازد. وجود خط مشی این اطمینان را بوجود می آورد که عملیات و فعالیت های سازمانی در جهت هدفها قرار خواهند گرفت. خط مشی نحوه اجرای عملیات و تحقق هدفها را مشخص کرده  و رفتار اعضای سازمان را هدایت می کند. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

 مطالب مرتبط:
تبدیل شدن به رهبری کار بلد، چطور و چگونه؟!
مسوولیت پذیری، رمز موفقیت کار تیمی

سیاست گذاری

انواع برنامه ها

  • برنامه های ایمنی : برنامه های ایمنی و پایدار به دفعات راهنمای عمل مدیران قرار می گیرند و موجب صرفه جویی در وقت و انرژی آنها می شوند. متداولترین برنامه های دائمی عبارتند از :  استاندارد ها ، رویه ها ، روشها و مقررات .
  • برنامه ها ی موقت : برنامه های موقت یا تک کاربردی برای هدف ویژه یا دوره زمانی معینی طراحی می شوند و احتمالا به همان شکل در آینده تکرار نخواهد شد. وقتی که هدف تحقق یافت یا زمان سپری شد برنامه متوقف می شود و یا مورد تجدید نظر قرار می گیرد. متداولترین این برنامه ها عبارتنداز : برنامکها ، طرح ها و بودجه ها.
  • برنامه های مدت دار : برنامه ها را با توجه به دامنه زمانی آنها نیز می توان طبقه بندی کرد. از این لحاظ سه نوع برنامه قابل تشخیص است.کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت. مدیران برای هدایت عملیات جاری برنامه ریزی می کنند (کوتاه مدت) برای تداوم و استمرار عملیات برنامه تهیه می کنند (میان مدت) و درصدد رشد و توسعه فعالیت سازمان و بقای آن هستند (بلند مدت)
  • برنامه های راهبردی و عملیاتی : برنامه هایی که در بالاترین سطح سازمان تهیه می شوند برنامه های راهبردی نام دارند و آنهایی که در سطوح پایین تر تهیه می شوند به برنامه های عملیاتی معروف اند. تفاوت های نسبی میان آنها از لحاظ چارچوب زمانی ، وسعت و هدف است.برنامه راهبردی دارای چارچوب زمانی نسبتا طولانی و قلمرو وسیع است. برنامه عملیاتی دارای دامنه زمانی کوتاه و قلمرو محدود است.

 

عمان به صنعت گردشگری خود، جان دوباره می بخشد
عمان به صنعت گردشگری خود، جان دوباره می بخشد
تعیین چشم انداز گردشگری ایران در حضور خبرنگاران خارجی
تعیین چشم انداز گردشگری ایران در حضور خبرنگاران خارجی
آژانس های مسافرتی، مهمترین واسطه های صنعت گردشگری
آژانس های مسافرتی، مهمترین واسطه های صنعت گردشگری
چهار روش برای تمرکز مدیریتی
چهار روش برای تمرکز مدیریتی