بلیط هواپیما

کیفیت را چگونه بر فعالیتهای سازمان اعمال کنیم؟

کیفیت مجموعه ای ازخصوصیات و مشخصات یک کالا یا خدمت است که احتیاجات مصرف کنندگان را با توجه به رضایتمندی آنها تأمین کند. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
به چه جنبه هایی از کیفیت باید توجه شود؟
نحوه ی مدیریت و صرفه جویی در هزینه های کیفیت
کیفیت

۸۴۰۲  iso  مدیریت کیفیت جامع را اینگونه تعریف می کند :تمامی فعالیت های مدیریتی که خط مشی کیفیت ، اهداف و مسولیتها را تعیین نموده و انها را با عواملی چون برنامه ریزی کیفیت ، اطمینان کیفیت و بهبود کیفیت در درون نظام کیفیت به اجرا درمی آورد.

خط مشی کیفیت ( QUALITY ) : تمایلات و سمت گیری کلی یک سازمان نسبت به کیفیت که توسط مدیران سازمان به طور رسمی بیان می گردد.

برنامه ریزی کیفیت ( QUALITYPLANNING  ) : فعالیتهای که بر پایه اهداف و خواسته های کیفیتی و بکارگیری اجزاء سیستم کیفیت تدوین می گردد.

کنترل کیفیت ( QUALITY CONTORL  ) : فنون عملیاتی و فعالیتهای مناسب برای برآوردن خواسته های کیفی .

اطمینان کیفیت ( QRANCE UALITYASSU  ) : مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده وسیستماتیک ضروری برای فراهم آوردن اطمینان کافی از اینکه یک فعالیت یا یک خدمت خواسته های کیفیتی تعیین شده رابرآورده می سازد .

بهبود کیفیت ( QUALITYIMPROVEMENT  ) : اقداماتی که در سازمان برای افزایش اثربخشی راندمان فعالیتها وفرایندها به منظور افزودن منافع سازمان ومشتریان انجام می گردد .

نظام کیفیت ( QUALITYSYSTEM  ) : ساختار سازمان ، مسئولیتها ،دستورالعملها، فرایندها ومنابع مورد نیازبرای اجرای صحیح مدیریت کیفیت فراگیر . بر اساس این تعریف ،کیفیت عبارت است از تمامی فعالیتهای انجام شده درزمینه مدیریت کیفیت ،اعم از سیاستهای کیفی سازمان واهداف ومسئولیتهای کارکنان . بنابراین اندیشه کیفیت به همه فرایندهای ساخت وعرضه کالاها وخدمات گسترش یافته وموضوع بازرسی وکنترل فراورده ها از دید کیفی کاری ابتدایی واولیه به شمار می رود . به عبارت دیگر مدیریت کیفیت ،روند پیشگیرانه رابرانفعالی عمل کردن نسبت به کالا یاخدمت نامرغوب ترجیح داده وباپیشگیری از بوجودآمدن ضایعات موجب حذف محصول نامرغوب ازفرایند عملیات وافزایش کیفیت کالا وفرآیند می گردد .

 

تاریخچه مدیریت کیفیت

رعایت و حفظ کیفیت به  ۳۰۰۰  سال قبل از میلاد بر می گردد . در آن زمان بابلی ها از استانداردهایی برای توزین و اندازه گیری استفاده می کردند . در اطلاعات به دست آمده ا کارگاهی ریسندگی در سال  ۱۸۰۰  ق.م. نان می دهد که در این کارگاه سه کارگر برای تهیه کتان ، سه ریسنده ، دو بافنده و یک ناظر مشغول به کار بوده اند .

جمله نوشته شده روی تابلویی گلی مربوط به سال  ۴۲۹  قبل از میلاد شاهدی برای قدمت تضمین کیفیت می باشد . این عبارت چنین است :

در مورد حلقه های طلایی که زمردی به روی آن نصب شده است . ضمانت می کنیم که برای  ۲۰  سال آینده زمرد از روی حلقه طلایی نمی افتد . اگر چنانچه قبل از پایان  ۲  سال زمردی از روی حلقه بیفتد بابت آن به میزان . . . نقره به مالک غرامت خواهیم پرداخت .

در قرن یازدهم میلادی در کشور انگلستان ، قانون اصناف ، حق بازرسی کیفیت کالای ساخته شده را به بازرسان کار می دهد تا بدین وسیله روی کالای خوب مهر تأیید بزنند .

آزمون مرغوبیت کالا عملاً در سال  ۱۴۵۶  میلادی از زامان هنری ششم جهت اطمینان از کیفیت کالا در انگلستان مرسوم گردید .

مراحل تهیه یک برنامه تبلیغاتی و چگونگی زمان بندی آن
مراحل تهیه یک برنامه تبلیغاتی و چگونگی زمان بندی آن
می خواهید مشتریانتان را زیاد کنید؟!
می خواهید مشتریانتان را زیاد کنید؟!
این ۱۱ مهارت شما را مدیری خبره می کند!
این ۱۱ مهارت شما را مدیری خبره می کند!
دلایلی که به قیمت از دست دادن کارتان تمام می شود!
دلایلی که به قیمت از دست دادن کارتان تمام می شود!