خانه اولین هواپیمای مسافربری محبوب جهان، هواپیما بوئینگ ۷۲۷