خانه اخباراخبار الی گشت آیا اینها نادان ترین توریست های دنیا هستند؟