تصاویر هولناکی از افرادی که ۲۰۰۰ سال است ایستاده اند!!

تصاویر ارتش سربازان ایستاده

ارتش تراکوتا، ارتشی است شامل سربازان ایستاده سفالی است که در مکانی کنده شده در دل یک کوه همانند یک مقبره امپراطوری در کشور چین قرار گرفته اند. این ارتش مربوط به سال های ۴۷۶ تا ۲۲۱ سال قبل از میلاد و پایان دوره جنگ های متخاصم در چین است. یعنی زمانی بیشتر از ۲۰۰۰ سال است که این سربازان با تمام آلات جنگی و لباس های نظامی واقعی شان ایستاده اند. این سربازان جنگی به شکل آدم های واقعی و از روی چهره های واقعی ساخته شده اند. در واقع قطعه های بدن هر فرد را در اندازه های واقعی از گل ساخته و سپس پخته اند. در کنار همدیگر گذاشته و در نهایت رنگ آمیزی کرده اند. این مکان پس از کشفش در سال ۱۹۷۴ بسیار مشهور بود. جریان کشف این ارتش این گونه شروع می شود: کارگرانی در بیرون شهر شیانگ در حال کندن چاهی بودند، که ناگهان به یکی از کشف های معماری دنیا دست پیدا می کنند. آن ها با ردیفی از سربازان آماده به رزم برخوردند که همه به ترتیب در پشت سر یکدیگر ایستاده بودند.

سربازان ایستاده-چین
مطالب مرتبط:
پدیده عجیب باران هشت پا در چین! + تصویر
چند دقیقه پیاده روی در شانگهای چین +‌ویدیو
سفری به تاریخ چین، گورستان سربازهای سفالین + ویدیو

کارگران بعد از خبر به مقامات دولتی، باستانشناسان را به این منطقه راهنمایی کردند. باستان شناسان پس از حفاری های طولانی نهایت نه تنها با یک سرباز بلکه با ارتشی روبرو شدن که هر کدام دارای نشان و درجه بر روی شانه بود و بر طبق درجه خود در صف رزمی و با وسایل رزمی حقیقی آماده ایستاده اند. این سربازان ایستاده اگر چه اکنون خاکستری به نظر می رسند اما لکه های رنگی که بر روی آن ها دیده می شود، نشان دهنده جماعتی از سربازان ایستاده با لباس های رنگی است. در کاوش های بیشتر برای این سربازان شمشیرها، تیرها و دیگر ابزارآلات جنگی پیدا شد که در شرایطی عالی خودنمایی می کرد.

این سربازان در راهروهایی ایستاده اند. در بعضی از راهروها در پشت سربازان و در ۴ ردیف اسب های سفالی ایستاده اند و در نهایت در پشت اسب ها می توانید ارابه های چوبی را ببینید. به گفته محققان این ارتش سفالی برای اولین امپراطور چین ساخته شده است. امپراطور چین با این ارتش در زندگی پس از مرگ خود می تواند بجنگد.

سربازان ایستاده در چین
فرماندهان نظامی ایستاده
ردیف سربازان ایستاده
سربازان ایستاده چینی
ارابه سفالی و اسب های سفالی چینی
ارابه سربازان ایستاده سفالی
ردیف سربازان ایستاده
سربازان ایستاده و آماده به رزم
سربازان ایستاده- تور چین
پشت سربازان ایستاده
سربازان ایستاده خاکستری
هزاران سربازان ایستاده
سربازان ایستاده و سفالی - الی گشت

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد