خانه اخباراخبار الی گشت فواره دبی، بزرگترین فواره موزیکال جهان