بلیط هواپیما

قاتل دایناسورها واقعا که بود؟

دنباله داری که قاتل دایناسورها بود

سال های سال است که همه فکر می کنند سیارک ها باعث مرگ و محو شدن دایناسورها از روی کره ی زمین شده اند اما داده هایی که از تلسکوپ فضایی به دست آمده نشان می دهد که در این مدت همه ی ما اشتباه می کردیم! پس چه چیزی این موجودات غول پیکر را منقرض کرده است؟ احتمالا شناخت قاتل دایناسورها برایتان جالب است پس الی گشت را تا انتها همراهی کنید تا با او آشنا شوید.

انقراض دایناسورها
مطالب مرتبط:
کشف ردپاهای تازه از دایناسورها!
انقراض دایناسورها در بدترین حالت ممکن پیش آمد!

بیشتر دانشمندان در این مورد هم عقیده هستند که حدود ۶۵ میلیون سال قبل یک جسم فضایی به زمین برخورد می کند و دایناسورها را می کشد. محل برخورد شبه جزیره ی یوکوتان در مکزیک بوده است که سرنوشت موجوداتی که در آن زمان بر روی زمین زندگی می کردند را به کلی تغییر داد. همه مقصر این حادثه را سیارکی از جنس کربن می دانستند که ۱۳ کیلومتر طول داشت اما چند سال پیش دانشمندان آمریکایی گفتند که متهم و قاتل اصلی دایناسورها یک ستاره ی دنباله دار است!

مرگ دایناسورها

اینکه چگونه آن ها به این نتیجه رسیدند کمی پیچیدگی علمی دارد اما اگر بخواهیم کمی ساده تر توضیح دهیم ماجرا از این قرار است که این دانشمندان به این نتیجه رسیدند که سیارکی با طول زیاد ۱۳ کیلومتر باید اثرات جانبی متفاوت تر از آن چیزی که زمین شاهدش بود را بر جای می گذاشت. از طرفی سرعت سیارک ها خیلی کم هست و نمی توانسته اند انفجاری و دهانه ی برخوردی به این بزرگی به را وجود بیاورند. اینجاست که پای ستاره های دنباله دار وسط می آید! چون سرعت آن ها زیاد است و یک همچین انفجاری از آن ها به راحتی بر می آمده است! با محاسباتی که انجام شده یک دنباله داری که ۷ کیلومتر قطر داشته باشد و با سرعت معمولی حرکت می کند می توانسته راحت دهانه ای به آن شکل را ایجاد کند. از طرفی با اندازه گیری سن آن سیارک متهم! معلوم شده که سن آن ۸۰ میلیون سال است.

دایناسورها

این دانشمندان اولین کسانی نیستند که این نظریه را مطرح می کنند. البته خیلی ها دلشان می خواست که حرف این دانشمندان ثابت نشود چون با این شرایط باید نگران آینده ی کره زمین بود چون ممکن است دوباره یکی از آن دنباله دارها در آینده ای نزدیک به زمین بخورد! البته این نگرانی وقتی اوج می گیرد که بدانیم که تعداد این دنباله دارها یک هزار میلیارد عدد است اما سیارک ها فقط دومیلیون عدد هستند پس احتمال بیتشری برای برخورد آن ها به زمین وجود دارد. بیشتر این دنباله دارها دقیقا در همان اندازه ای هستند که ۶۵ میلیون سال باعث انقراض کامل دایناسورها شدند.

مجهز ترین رصدخانه دوران باستان در مراغه
مجهز ترین رصدخانه دوران باستان در مراغه
شهرهای باستانی چین با تاریخ هزاران ساله
شهرهای باستانی چین با تاریخ هزاران ساله
حقایقی جالب و شنیدنی درباره سیزده بدر
حقایقی جالب و شنیدنی درباره سیزده بدر
کشف یک فسیل استخوان با قدمت ۸۸ هزار سال
کشف یک فسیل استخوان با قدمت ۸۸ هزار سال