خانه معرفی کم سر و صداترین هواپیمای مسافربری جهان، هواپیما BAe