خانه اخباراخبار الی گشت ایر آستانه، ایرلاین مهم قزاقستان